*Leiding mag – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. U kan hiervoor toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezien 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang.